Team Working in the System Room

שרת עסקים

מדוע יש צורך בשרת?

שרת הוא מחשב חזק אשר מסוגל לבצע עבור העסק שלנו שלל פעולות בצורה יעילה ומהירה. נעדיף להחזיק שרת חזק על מנת שנוכל לכתוב אליו נתונים ולגבות בצורות יעילות [כאשר בתוכו רכיבים איכותיים אשר מחזיקים בביטחה את הנתונים החשובים לנו], נוכל להריץ עליו תוכנות כבדות יותר ולרכז את הפעולות משלל תחנות אל השרת המרכזי, ועוד שלל פעולות אשר חשובות לעסק.

Image by Ian Battaglia

כאשר מדינויות אבטחת המידע מיושמות כראוי, אסטרטגיות אבטחת מידע חזקות יגנו על נכסי המידע של הארגון מפני פעילויות של פושעי סייבר, אך הן גם מגנות מפני איומים פנימיים וטעויות אנוש, שנותרו בין הגורמים המובילים לפריצות נתונים כיום. אבטחת נתונים כרוכה בפריסת כלים וטכנולוגיות המשפרים את הנראות של הארגון לגבי מיקומם של הנתונים הקריטיים שלו ואופן השימוש בהם. באופן אידיאלי, כלים אלה אמורים להיות מסוגלים להחיל הגנות כגון הצפנה, מיסוך נתונים ופרסום מחדש של קבצים רגישים, ועליו להפוך את הדיווח לאוטומטי כדי לייעל את הביקורת ולדבוק בדרישות הרגולציה.